" MENUJU AL - FALAH "“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan sesuatu denganMu, sedang aku mengetahuinya dan memohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad)

Tazkirah Pada Malam Tarawih... Apa Yang Digaduhkan??

Posted by bro_JSE 05 September 2008

Soalan:
Adakah tazkirah pada bulan Ramadhan ini mengikut sunnah, kalau tidak adakah ia bid'ah? Kalau bid'ah apakah alasan ianya dilakukan.
Jawapan:
Alhamdulillah , Segala Puji-pujian hanyalah milik Allah Ta’ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama’ yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta’ala dan seluruh muslimin. Amin.

Terima Kasih di atas soalan saudara tersebut . Marilah kita meneliti butiran-butiran di bawah ini dengan cermat dan sikap berlapang dada agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh saudara/I seagama kita dapat diselesaikan dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim dan Sunnah yang mulia. Tazkirah dan Zikir , kedua-duanya diambil daripada suku-katanya yang asal iaitu DZAKARA yang semuanya itu membawa maksud : PERINGATAN @ INGAT @ SEBUTAN .

Tidak syak lagi , Al-Quran Al-Karim adalah sebuah wahyu ( Kitab ) yang diturunkan pada Bulan Ramadhan yang mulia sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta’ala di dalam Surah Al-Baqarah , Ayat 185 yang bermaksud :
“ (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)…. “
Kerana itu , tidak hairanlah mengapa Bulan Ramadhan Al-Mubarak dikenali juga sebagai “ Bulan Al-Quran “ .

Al-Quran Al-Karim itu sendiri mempunyai berbagai nama dan gelaran , sebagai mana yang dijelaskan sendiri oleh Al-Quran Al-Karim , di antaranya :

( 1 ) – Adz-Zikr

“ Dan sesunggunya Kami telah memudahkan Al-Quran iaitu untuk dijadikan peringatan , maka siapakah yang mahu mengambilnya sebagai peringatan ? “ ~ Surah Al-Qamar : Ayat 17 , 22 , 32 dan 40 .

( 2 ) – At- Tazkirah

“Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah , tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah) “ ~ Surah Toha : Ayat 2 & 3

( 3 ) – Zikri

Kadang-kadang Al-Quran Al-Karim itu sendiri “ disandarkan “ sebutannya kepada Zat Allah Ta’ala demi untuk lebih memuliakan lagi Al-Quran Al-Karim dan sebagai bukti yang muktamad bahawa ianya memang benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala . Contohnya ayat di bawah ini yang bermaksud :
“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". ~ Surah Toha : Ayat 124 .

Baginda Rasulullah s.a.w sendiri telah menjanjikan sebuah “ hadiah yang cukup lumayan “ bagi sesiapa sahaja yang melakukan IHYA’ RAMDHAN ( Menghidupkan dan memakmurkan Bulan Ramdhan ) dengan sabdanya :

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: “ Sesiapa yang melakukan sembahyang malam pada bulan Ramadan kerana keimanan (kepada Allah) dan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka diampunkan segala dosanya yang telah lalu “ . ~ Hadis Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (rh) di dalam sahihnya : Kitab Al-Iman , Bab : Tatowwu’ Qiyam Ar-Ramadhan Minal Iman , No. Hadis : 37 - Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim (rh ) 1 / 789 , Imam Abu Daud (rh) 2 / 1371 , Imam At-Tirmidzie (rh) 3 / 808 , Imam An-Nasai (rh) 3 / 1601 dan Imam Ibnu Majah (rh) 1 / 1326 .

Daripada hadis di atas , dan dengan alasan-alasan daripada petikan-petikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di atas , dapatlah kita menyimpulkan bahawa : TAZKIRAH ADALAH MERUPAKAN SALAH-SATU DARIPADA CARA-CARA YANG DIAMALKAN UNTUK MENGHIDUPKAN DAN MEMAKMURKAN BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK !!

Baginda Rasulullah s.a.w sendiri merupakan seorang Rasul ( utusan Allah Ta’ala ) yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran Al-Karim kepada manusia , dengan menjelaskannya berdasarkan huraian-huraian melalui Sunnah Baginda s.a.w .

Tidak tergambar di fikiran kita yang Baginda Rasulullah s.a.w meninggalkan ( tidak menyampaikan ) pesanan-pesanannya dan sabda-sabdanya , khasnya di dalam saat dan bulan yang sangat mulia dan besar faedahnya untuk umat Islam seperti Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini . Dan pesanan-pesanan Baginda s.a.w itu bolehlah juga kita namakan sebagai TAZKIRAH ( Peringatan ) kerana semua kalam dan sabda Baginda s.a.w adalah untuk “ menghidupkan “ hati-hati yang mati dan sebagai “ peringatan = tazkirah “ kepada hati-hati yang mudah lalai dan lupa .

Lantaran itu , tazkirah bukanlah Bid’ah di dalam agama kita , melainkan ianya sebenarnya adalah satu sunnah !!!

Ada segelintir umat Islam yang diberikan amanah dan kuasa oleh Allah Ta’ala untuk mentadbir hal-ehwal umat Islam telah MENYALAH-GUNAKAN kuasa mereka itu untuk menyekat manusia daripada mengingati Allah Ta’ala , contohnya dengan MENYEKAT DAN MENGHALANG SEBARANG TAZKIRAH DI SEPANJANG IBADAH SOLAT TARAWIH DI BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK .

Tidak syak lagi ini merupakan satu bentuk kekufuran yang menyamai kekufuran kaum Musyrikin Mekkah yang sentiasa menghalang sebarang bentuk dan jenis dakwah itu disampaikan kepada seluruh manusia . Selain itu , halangan seperti itu juga adalah satu BID’AH YANG DHOLALAH ( SESAT ) LAGI MUNKARAH ( MUNGKAR ) yang perlu ditentang oleh setiap umat Islam yang cintakan agamanya .

Tindakan menyekat sebarang tazkirah di dalam Bulan Ramadhan ini merupakan satu JENAYAH terhadap perkembangan dakwah Islam itu sendiri , samalah dengan usaha menyeragamkan teks-teks khutbah Jumaat . Masakan boleh khutbah-khutbah Jumaat diseragamkan , sedangkan di setiap kawasan mempunyai masalah yang berlainan dan masalah seperti inilah yang perlu di”high-light”kan ( diumumkan dan diwar-warkan ) di dalam khutbah-khutbah Jumaat , demi perhatian semua . Sebagai contoh : Di Kuala Lumpur berlakunya jenayah kolar putih , maka perkara inilah yang perlu menjadi topik khutbah Jumaat di saat itu bagi penduduk K. Lumpur . Bukannya khutbah yang bertopikkan “ ZAKAT PADI DAN TANAM-TANAMAN “ , kerana penduduk K. Lumpur bukanlah mereka yang berkerja sebagai di sawah-sawah bendang !!! . Dan tidak masuk akal juga jika masalah utama yang dihadapi oleh sesebuah masyarakat bandar – contohnya : MASALAH BURSA SAHAM – dibincangkan di kawasan-kawasan pedalaman dan ulu-ulu kampung , kerana ianya tidak-ada kena mengena dengan keadaan semasa yang dihadapi oleh sesebuah masyarakat ulu dan pedalaman !!! .

Bukankah di dalam bulan seperti Bulan Ramadhan inilah meyaksikan ramainya manusia berduyun-duyun menziarahi rumah-rumah Allah Ta’ala untuk menghidupkan Ibadah Ramadhan ? .

Dan tidakkah ini merupakan PELUANG TERBAIK untuk setiap umat Islam , khasnya bagi A.J.K masjid-masjid dan surau-surau untuk “menarik hati manusia “ ke rumah-rumah Allah Ta’ala agar mereka dapat juga memenuhi rumah-rumah Allah Ta’ala selepas Ramadhan Al-Mubarak ?

Tidakkah dengan adanya peluang seperti kedatangan bulan Ramadhan ini , kita dapat menyampaikan informasi mengenai Islam kepada penganut-penganutnya dengan mudah lantaran ramainya manusia yang membanjiri rumah-rumah Allah Ta’ala ? .

Alangkah malangnya umat Islam andainya peluang keemasan seperti ini dilepaskan begitu sahaja ataupun disia-siakan ataupun dihalang , walhal orang-orang bukan Islam , contohnya masyarakat Kristian , mereka bukan sahaja menjadikan Hari Ahad sebagai hari untuk mereka memenuhi gereja-gereja denganmenunaikan sembahyang , bahkan di hari itulah mereka mengambil peluang untuk mendengar ceramah-ceramah agama mereka dan berkumpul untuk menyusun strategi mereka !? .

Apakah kita tidak mahu berfikir mengenai hal itu ??? . Ataupun hati-hati kita sebenarnya “ telah mati “ ??? .

Kita boleh memilih untuk melakukan hal-hal berikut :

1 – Mengadakan solat terawih dan solat witir sebanyak 11 Rakaat , dibaca padanya Al-Quran secara tersusun dan elok serta diselitkan di antara rakaat-rakaat sembahyang itu TAZKIRAH - Pada pandangan saya , perkara ini mudah untuk dilakukan dan tidak memakan masa yang panjang serta tidak pula menimbulkan kebosanan di kalangan jemaah sesebuah masjid @ surau .

2 – Ataupun diadakan Solat Terawih dan Solat Witir sebanyak 23 Rakaat , dibaca padanya Al-Quran secara tersusun dan elok serta diselitkan di antara rakaat-rakaat sembahyang itu TAZKIRAH ~ Pada pandangan saya , perkara ini tentulah akan memakan masa yang agak panjang .

3 – Ataupun , kita meninggalkan semua kebaikan dan manfaat di atas , lalu kita memilih untuk melakukan Solat Terawih dan Solat Witir sebanyak 23 Rakaat , dibaca pula Al-Quran Al-Karim secara “ tonggang-langgang “ , “ kucar-kacir “ seperti sesetengah imam yang membaca Al-Fatihah dengan satu nafas . Lalu jadilah Solat Terawih dan Solat Witir itu TIADA NILAINYA @ KUALITINYA dan jadilah ia dilakukan dengan ala “ patuk ayam “ dan “ ekspres “ . Dan tidak pula diadakan sebarang tazkirah padanya disebabkan semua manusia sudah terburu-buru untuk menyelesaikan 23 rakaat secara “ ekspres “ itu !!! .

Tepuklah dada , tanyalah iman masing-masing , di antara ketiga-tiga pilihan di atas , yang mana satukah lebih tepat dengan ajaran Baginda Rasulullah s.a.w dan lebih bermanfaat serta mudah untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini !!! .

Jelasnya , Tazkirah di sepanjang Bulan Ramadhan Al-Mubarak ( dan di luar Bulan tersebut ) , bukanlah BID’AH DHOLALAH & MUNKARAH sama-sekali !!! .

Yang jelas bid’ahnya ialah melakukan Solat Terawih dan Witir di dalam keadaan “ terburu-buru “ . Tambahan pula jika tazkirah dihalang tetapi perbuatan merokok di serambi-serambi masjid dan surau tidak pula dihalang , ataupun perbuatan berborak-borak kosong ( yang tiada kaitannya dengan kepentingan umat Islam ) dilakukan tanpa sebarang teguran daripada pihak masjid @ surau - INI LEBIH JELAS BID’AHNYA DAN MUNGKARNYA !!!

Mudah-mudahan umat Islam tidak terus dibodohkan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menyalah-gunakan kuasa mereka untuk melemahkan pemikiran umat Islam .

Ya Allah Ya Tuhan Kami ! Kami mengadu kepada-Mu akan lemahnya diri-diri kami , kurangnya strategi-strategi kami , dan hinanya kami akibat dipermainkan-mainkan . Wahai Tuhan bagi Golongan yang tertindas , Dikaulah Tuhan kami !!

Wahai Tuhan Kami ! Kami meletakkan orang-orang yang menindas kami itu di dalam kekuasaan-Mu , dan kami berlindung daripada setiap tipu-muslihat dan perancangan-perancangan jahat mereka . Ya Allah ! Kami serahkan mereka yang selalu menindas kami dan pemikiran kami ini kepada-Mu. Hancurkanlah kumpulan mereka ! , Porak-Perandakanlah kesatuan mereka ! , Gegarkanlah Kedudukan-kedudukan mereka ! Dan hantarkanlah kepada mereka anjing-anjing mereka sendiri untuk memusnahkan keangkuhan mereka .

Wahai Tuhan Yang Maha Perkasa ! Wahai Tuhan Yang Maha Gagah ! Wahai Tuhan Yang Tiada Tandingan-Nya ! Perkenankanlah Seruan dan Doa kami ini . Amin Ya Rabbal ‘Alamin !!! .

Sekian . Wallahu A’alam Bis Sowab

0 comments

Profile

Image Hosted by ImageShack.us
Dilahirkan pada tanggal 17 nov 1987. Mendapat pendidikan awal di SK Saint Aidan dan SK Tampin, kemudian menyambung pada peringkat menengah di SMRA Repah, SMA Sains Kuala Pilah dan SMK Tampin, Menduduki STPM di SMKA Sheikh Haji Mohd Said dan kini berada dalam tahun akhir di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Ditaklifkan sebagai Yang DiPertua Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya bagi sesi 2009/2010.

Ruang Bicara

    Comments